Les inscripcions a la Trail Vilamajor es realitzaran per internet en els següents enllaços, i per rigorós ordre d’inscripció, fins arribar als 250 participants per cursa.

Les Minis es tancaran un cop arribats als 125 inscrits, i amb una capacitat màxima de 35 nens i nenes per cursa, també per ordre d’inscicpió.