REGLAMENT DE LES MINIS
 1. Per participar a la cursa s’ha de tenir l’edat corresponent a la categoria.
 2. Les inscripcions es realitzaran mitjançant el formulari online, a un preu de 6€. No s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la prova.
 3. Es donaran premis als 3 primers classificats de cada categoria. Masculí i femení.
 4. Es necessària l’autorització del pare, mare o tutor legal, que serà indispensable per recollir el dorsal el dia de la cursa.
 5. En cas de condicions meteorològiques adverses o causes de força major l’organització es reserva el dret de suspendre o modificar la prova.
 6. L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pel corredor.
 7. Els participants donen consentiment al tractament de les seves dades personals i autoritzen a l’organització a publicar-les al llistat d’inscrits i classificacions.
 8. Els participants accepten cedir a l’organitzador el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol mitjà de comunicació.
 9. Les dades dels participants seran emmagatzemades per l’organització en una base de dades per promocionar les properes edicions, o altres proves que organitzi o col·labori el C.E. Movit Vilamajor.
  El participant que ho desitgi podrà donar-se de baixa d’aquesta base de dades, enviant la petició per correu electrònic a info@trailvilamajor.cat.
 10. L’incompliment d’aquest reglament pot suposar la desqualificació de la prova.
 11. Tot allò que no estigui previst serà resolt per l’organització.
 12. La inscripció a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.
 13. L’organització es reserva el dret a fer modificacions en el contingut del reglament.

Trail Vilamajor – Juliol 2021

AUTORITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR

Tots els nens que participin a les Minis de la Trail Vilamajor han de portar el full d’autorització paterna/materna o tutor signat per la persona corresponent. Aquest full l’heu de descarregar en el moment de fer la inscripció i portar imprès el dia de la Trail.